Telefoon

06 8325 1763

Email

info@touchforbalance.nl

Open

Ma - Vrij: 08:30 - 21:00 uur

Touch for Balance hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de cliënten die onze therapeuten behandelen. De therapeuten doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

Alle therapeuten vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit houdt in dat zij:

  • Uw gegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
  • Niet meer informatie van u noteren dan nodig zijn om het doel te bereiken.
  • U toestemming vragen om de persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming kan mondeling of schriftelijk, door het ondertekenen van een behandelovereenkomst, worden verstrekt.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit vooraf met u is overlegd.
Chat openen
1
Hallo,
Kan ik je helpen?